تلفن داخلی کارشناسان 

کارشناس فناوری : 3413

کارشناس مالی : 3402

کارشناس مالی : 3404

آدرس ارتباطی ما

آدرس : ماهشهر ، بندر امام خمینی (ره) ، شرکت پتروشیمی رازی 

ایمیل : info@psarco.com