مدیر پروژه ناحیه 1.3.4 :

مدیر پروژه ناحیه 2 :

مدیر پروژه ماشین آلات : 3406

مدیر پروژه بهره برداری : 3406

آدرس ارتباطی ما

آدرس : ماهشهر ، بندر امام خمینی (ره) ، شرکت پتروشیمی رازی 

ایمیل : info@psarco.com