• 2020  گرفتن کلیه پیمانکاریهای رازی
 • 2025  فعالیت در منطقه ویژه ماهشهر
  • خدمات نیروی انسانی
  • خدمات حمل نقل عمومی و تخصصی
  • فروشگاه اینترنی کالای صنعتی (کالاهای عمومی و تخصصی)
  • خدمات رستوران، غذا، زیارتی و سیاحتی
  • لوازم حفاظت فردی، لباس، تجهیزات...
 • 2030  فعالیت در منطقه ویژه پارس عسلویه
 • 2040  فعالیت در حوزه خلیج فارس و دریای عمان

آدرس ارتباطی ما

آدرس : ماهشهر ، بندر امام خمینی (ره) ، شرکت پتروشیمی رازی 

ایمیل : info@psarco.com