تلفن داخلی مدیران ارشد شرکت

مدیریت آموزش : 3403

مدیریت اچ اس ای : 3403

مدیریت خدمات : 3408

مدیریت فناوری : 3407

مدیریت منابع انسانی : 3410

آدرس ارتباطی ما

آدرس : ماهشهر ، بندر امام خمینی (ره) ، شرکت پتروشیمی رازی 

ایمیل : info@psarco.com

تلفن : 06152263412

تماس سریع (واتساپ) : 09213003830