خدمات بهره برداری کلیه واحدهای مجتمع پتروشیمی رازی شامل واحدهای تصفیه گاز ، اوره و - (با 90 نفر نیرو)

آدرس ارتباطی ما

آدرس : ماهشهر ، بندر امام خمینی (ره) ، شرکت پتروشیمی رازی 

ایمیل : info@psarco.com