خدمات بازرسی فنی برق مجتمع رازی و تاسیسات جذب آب مسجد سلیمان (با 8 نفر کارشناس فنی برق)

واحد جذب آب و گازرسانی مسجد سلیمان

این واحد در اطراف ارتفاعات شهرستان مسجد سلیمان واقع شده است و گاز به عنوان خوراک اصلی مجتمع از هفت حلقه چاه قابل تامین می‌باشد که نزدیک‌ترین 5/0 کیلومتر و دورترین آنها 16 کیلومتر با واحد فوق فاصله دارد. تاسیسات واحد مسجد سلیمان شامل نم‌زدایی گاز، شیرین‌سازی گاز، چاه‌های گاز و خط لوله می‌باشد.
خط لوله دارای ده ایستگاه حفاظت از خوردگی (CP) و ده مورد شیرهای اتوماتیک ایمنی (B.V) در طول مسیر خط می‌باشند. قریب 120 نفر از پرسنل واحد مسجد سلیمان در قسمت‌های بهره‌برداری، خط لوله، تعمیرات،‌خدمات اداری،‌ انبار، حراست، ایمنی و آتش‌نشانی فعالانه در نگهداری تاسیات این واحد و ارسال گاز از شریان حیاتی خوراک مجتمع تلاش می‌نمایند.
از 174 کیلومتر خط لوله 12 اینچ زیرزمینی مسیر مسجد سلیمان تا مجتمع، پس از بازرسی داخلی با استفاده از پیک هوشمند بیش از 140 کیلومتر این خط بازدید عینی و تعویض پوشش گردیده و این عملیات بطور مستمر انجام می‌گیرد. چاه شماره 315 ساختمان ایمنی و CP شماره 5 و مرکز تلفن جدید از جمله این پروژه‌ةای بهینه‌سازی تولید بوده که در این واحد به بهره‌برداری رسیده‌اند.

آدرس ارتباطی ما

آدرس : ماهشهر ، بندر امام خمینی (ره) ، شرکت پتروشیمی رازی 

ایمیل : info@psarco.com

تلفن : 06152263412

تماس سریع (واتساپ) : 09213003830