خدمات تدارکات کالا و انبار مجتمع پتروشیمی رازی (با 45 نفر انباردار - کارشناس و مامور خرید)

آدرس ارتباطی ما

آدرس : ماهشهر ، بندر امام خمینی (ره) ، شرکت پتروشیمی رازی 

ایمیل : info@psarco.com